dikkat!'

duyuru yayınlayabilmek için en az 9999 puan gereklidir. bu puanın altındaki kullanıcılar duyuru yayınlayamaz. ve duyuruyu yayınladığınızda 9999 puan hesabınızdan silinir.