Robert Louis Stevenson tarafından 1800'lerde yazılmış, insan ruhunun ikiliği ve "iyi", "kötü" algısı üzerine yoğunlaşan, günümüzdeki bilim kurgu işleri üzerinde çok fazla etkiye sahip novella.

  • (0)
  • (0)
"çok satan kitap" ile ifade edilmek istenen kitapların de olduğuna göre doğruluğu ve yanlışlığı değişebilecek açıklamadır. Eğer bu kelime öbeği ile ifade edilmek istenen 'Sadece Şeyma', 'Kötü Çocuk' ya da bilimum Wattpad kitapları ise ifade doğrudur, hatta "Çok satan kitaplar hiç okumayanlar içindir" şeklinde değiştirilse daha iyi olur. Ama eğer ki "Çok satan kitaplar" ile ifade edilmek istenen 'Küçük Prens', 'Kürk Mantolu Madonna', 'Dönüşüm' ve edebi değeri olduğu için çok satan diğer kitaplar ise ifade yanlıştır.

  • (0)
  • (0)
oscar'ın gerçekten hak edene verilen ve iyi bir ödül olduğunu düşünen kişileri üzen durum.

  • (0)
  • (0)
Sofist akımın kurucusu olan, Rönesans dönemindeki hümanizm patlamasının sebebi olan filozof. (bkz: homo mensura) (eng. man is the measure) (tr. her şeyin ölçüsü insandır)
Hümanizm gibi işlevsel ve güzel bir şeyin ortaya çıkmasına sebep olmuş olsa da, italyan rönesansının merkezindeki fikirlerin, dolayısıyla dönemden etkilenmiş günümüz fikirlerinin de koca bir yalandan ibaret olduğu sonucuna da varılabilir. Çünkü, başta da söylediğim gibi Protagoras bir sofistti. ve tüm sofistler gibi onun için önemli olan şey doğruluk, doğanın işleyişi, varoluş değil; işlevsellikti. başarıya ulaşmanın yolunun gelenek ve göreneklere uymak olduğuna inanıyordu, onları anlamak ve manipüle etmek belki doğru olmayan ama amaca ulaşmakta etkili bir çareydi. işlevsellik tek önemli şeydi protagoras için. ve bu ikiyüzlü çıkarcı adam etrafına kurulan rönesans fikirleri, rönesans fikirlerinden ilam alan 21. yüzyıl insanının fikirleri işlevsellik ve çıkarcılık açısından pratogoras'dan hiç farklı değil.

Kendisi kâfirlikle suçlanmış ve kitapları Atina'da alenen yakılmıştır.

  • (1)
  • (0)