kötülük olduğunu bile bile kötülük yapmak

#244368 Sadece bunu gör
İnsana acı çektirmekten keyif alan ruh hastalarını bir kenarda tutarak, mümkün olmadığını düşündüğüm bir durumdur. Hatta ruh hastaları için bile sorgulamaya açık bir konu.


Her durumda, her insan için geçerli olacak şekilde, bir eylemin her zaman iyi yahut her zaman kötü olarak ifade edilmesi mümkün müdür?

Sözgelimi, ‘’birini öldürmek kötüdür’’ ifadesi her halde ve koşulda geçerli bir önerme midir? Yoksa nefsini, namusunu müdafaa ederken birisini öldürmek iyi midir?

Bu önermeyi bugün kötülük olarak gördüğümüz tüm eylemlere teşmil edebiliriz.

İnsan, güçlü ve muktedir olduğunda dahi haklı olma ihtiyacı duyan bir varlıktır. Bir eylemi hak ile yapması da, o eylemi iyi gösterir. Haksız bir eylem kötü bir eylemdir.

Kötülük yaptığı iddia olunan her insan, yaptığı eyleminde haklı olduğunu savunur. İnsan kendini haklı görmediği herhangi bir eylemi, iradi olarak gerçekleştirmez. O insana herkes haksız dese dahi o kendi kendini haklı olduğuna ikna eder.

Tecavüz vakıalarına bakalım. Tecavüzcünün kendini savunma yöntemi, kötülük yapmadığına ikna etme çabasıdır. Kendisi buna bir şekilde itilmiştir. Kadının açık giyinmesi onu tahrik etmiştir ve o an kendi yaptığını kötülük olarak görmez, tahrik olduğu için haklı addeder.

Dolayısıyla, bir insanın, kötü olarak addettiği bir davranışı gerçekleştirmesi olası değildir. İnsanların tüm eylemleri, öyle yahut böyle kendince iyi olan eylemlerdir.

İyi ve kötü üzerine herkesin bir mutabakata varması, bir konsensüs sağlaması mümkün gözükmüyor. Zaten bunu sağlasalardı iyi ve kötü diye iki kelime mevcut olmazdı. Bu sağlanamadığı için yeryüzünde iyilik de, kötülük de her daim sürecektir.
  • (3)
  • (0)

yorum yapmak için giriş yapmalısın