ysk gerekçeli kararı

bugün açıklanmış olandır.

oy hırsızlığına dair herhangi bir ifade yoktur.
seçimin yenilenmesine hayır oyu veren üyelerin açıklamaları özellikle dikkat çekici, bazılarını derlemişler;

"tahmini ve farazî gerekçelerle, seçmen iradesi yok sayılarak salt sandık kurulu başkanın kamu görevlisi olmaması nedeniyle seçimin iptaline karar verilmesinde hukukî uyarlık bulunmamaktadır."

"seçim hukukuna egemen olan serbest, genel oy, eşit, tek dereceli, gizli oy, açık sayım ve döküm ilkelerinin hangisinin kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı tarafından ihlal edildiği, hiçbir şekilde ortaya konulmamıştır."

"özgür iradesi ile seçme hakını kullanan seçmenden, sandık kurulu başkanı ve üyelerini denetleme görevi beklenemez. bu sorumluluk seçimi yöneten idarelere aittir. sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması, seçmene yüklenecek bir kusur değildir. bu nedenle, bu sandıklarda oy kullanan seçmenin oyunu geçersiz kabul ederek iradesinin yok sayılması, anayasa, uluslararası sözleşmeler ve seçim mevzuatı ile güvence altına alınan en temel yurttaşlık haklarından olan seçme hakkının özüne müdahale anlamı taşır."

"sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz. sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez."
doğruluğundan emin olmamakla birlikte 100 küsur belgede yani yaklaşık 30000 kişinin oy kullandığı yerlerde bir şaibe olduğu görülmüştür, tarzı bir madde olduğu da söyleniyor. açıkçası şu ana kadar inkar eden olmadı. buradaki 3-5 madde, 250 sayfayı yeterli şekilde açıklamaz. iyice araştırmak gerekiyor.
yükseklerden gelen emirle o şeyi öyle şey etmek zorunda kaldık diye bir kaç cümle yazılsaydı dürüstlük daha az hasar alırdı.
İletisim | Kullanım Şartları | Sözlük Kuralları | Sosyal Projeler | Facebook | Twitter | İnstagram
İletişim: info@narsozluk.org
Reklam: reklam@narsozluk.org